RK Statie der Predikheren 1675-1811

Kind Franciscus Wopkes
Vader Cornelius Wopkes
Moeder Anna Maria Bertram
Datum document 1/12/1732
Getuigen Franciscus Hansem, Magdalena van Esten
Archiefnummer 510
Archiefnaam Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS)
Inventarisnummer 1226
Bronbeschrijving Doopregister R.K. Statie der Predikheren Nijmegen 1675-1811
Folio 9
Afkomstig uit archief 510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS), inv.nr. 1226 (bevat scans)