RK Statie der Predikheren 1675-1811

Kind Hermanus Heesen
Vader Petrus Heesen
Moeder Elisabeth Brugman
Datum document 28/3/1785
Getuigen Georgius Poele, Elisabeth van Brijnen
Archiefnummer 510
Archiefnaam Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS)
Inventarisnummer 1226
Bronbeschrijving Doopregister R.K. Statie der Predikheren Nijmegen 1675-1811
Folio 136
Afkomstig uit archief 510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS), inv.nr. 1226 (bevat scans)