RK Statie der Predikheren 1675-1811

Kind Willemina Jonckhans (Jonghans)
Vader Henricus Jonckhans (Jonghans)
Moeder Agnes (Maria Agneta) Diets
Datum document 22/4/1786
Getuigen Willelmus Heijers, Maria Haetsum. (Zie ook folio 254 e.v.)
Archiefnummer 510
Archiefnaam Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS)
Inventarisnummer 1226
Bronbeschrijving Doopregister R.K. Statie der Predikheren Nijmegen 1675-1811
Folio 140
Afkomstig uit archief 510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS), inv.nr. 1226 (bevat scans)