RK Statie der Augustijnen 1674-1811

Kind Henricus Reijnen
Vader Reijnerus Reijnen
Moeder Hendrina Meulewijck
Datum document 2/11/1750
Getuigen Bartholomeus Gerts, Margarita van Langevelt. Geboren 2-22 om 11.30.
Archiefnummer 510
Archiefnaam Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS)
Inventarisnummer 1211
Bronbeschrijving Doopregister R.K. Statie der Augustijnen Nijmegen 1674-1811
Folio 76
Afkomstig uit archief 510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS), inv.nr. 1211 (bevat scans)