RK Statie der Augustijnen 1674-1811

Kind Joannes Cupers
Vader Petrus Cupers
Moeder Margarita van Lier
Datum document 15/3/1757
Getuigen Wilhelmus Janse (Wilhelmus van Lier), Joanna Cupers. Geboren 15-3 om 5.30.
Archiefnummer 510
Archiefnaam Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS)
Inventarisnummer 1211
Bronbeschrijving Doopregister R.K. Statie der Augustijnen Nijmegen 1674-1811
Folio 147
Afkomstig uit archief 510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS), inv.nr. 1211 (bevat scans)