RK Statie der Augustijnen 1674-1811

Kind Petrus van Someren
Vader Henricus van Someren
Moeder Joanna Hubers
Datum document 28/4/1766
Getuigen Gaspar Korenbagh, Elisabeth van den Acher. Geboren om 3.00.
Archiefnummer 510
Archiefnaam Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS)
Inventarisnummer 1211
Bronbeschrijving Doopregister R.K. Statie der Augustijnen Nijmegen 1674-1811
Folio 275
Afkomstig uit archief 510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS), inv.nr. 1211 (bevat scans)