RK Statie van de Minderbroeders 1659-1811

Kind Henricus Wilhelmus van Brienen
Vader Joannes van Brienen
Moeder Maria Hendriks Wienen
Datum document 29/8/1779
Getuigen Reinerus Gerritse, Joanna Willemse
Archiefnummer 510
Archiefnaam Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS)
Inventarisnummer 1224
Bronbeschrijving Doopregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811
Folio 49
Afkomstig uit archief 510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS), inv.nr. 1224 (bevat scans)