RK Statie van de Minderbroeders 1659-1811

Kind Joanna Coenen van Langeveld
Vader Adrianus Coenen van Langeveld
Moeder Maria Otten
Datum document 23/11/1785
Getuigen Henricus Adriaensen, Joanna Adriaensen
Archiefnummer 510
Archiefnaam Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS)
Inventarisnummer 1224
Bronbeschrijving Doopregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811
Folio 69
Afkomstig uit archief 510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS), inv.nr. 1224 (bevat scans)