RK Statie van de Minderbroeders 1659-1811

Kind Joannes Crux
Vader Joannes Crux
Moeder Catharina Papé
Datum document 29/9/1797
Getuigen Joannes Papé, Bartha Angustus. Aanvullende plechtigheden van de doop op 31-08-1796 te Oudetong.
Archiefnummer 510
Archiefnaam Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS)
Inventarisnummer 1224
Bronbeschrijving Doopregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811
Folio 124
Afkomstig uit archief 510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS), inv.nr. 1224 (bevat scans)