Stadsbestuur-accijns op uitvoer van waren 1650

Naam Jan Janss Broer 1
Datum document1650
Archiefnummer 1
Archiefnaam Stadsbestuur Nijmegen
Inventarisnummer 1317
Deel Rekening van de ontvangst van accijns op de doorvoer van waren
Opmerking Reis: inlandse zeep, raapolie 06-02-1650 (17-18) naar Keulen 04-05-1650 ( 23) naar Cleef 14-02-1650 ( 66) de Rijn op 14-09-1650 ( 80) naar Keulen 27-02-1650 (218) naar Cuijk 16-09-1650 ( 90) de Rijn op 16-03-1650 ( 99) de Rijn 02-10-1650 ( 3) de Rijn op 02-04-1650 ( 15) naar Keulen 02-10-1650 ( 2) de Rijn op 05-04-1650 ( 36) de Rijn op 29-10-1650 (188) naar Cleef 26-04-1650 (143-144) de Rijn op 08-12-1650 ( 35) de Rijn op 26-04-1650 (146) naar het land van Cuijk; Lading: mosselen, kabuis kool, labberdaan, zeep, Franse wijn,hop, "Maartse" bokking, inlands bier, verse limoenen, meubelen of huisraad, verse limoenen, bier, tabaksbladeren, hop, kastje, ajuin, caroten,
Afkomstig uit archief 1 Stadsbestuur Nijmegen, inv.nr. 1317 (bevat scans)