Stadsbestuur-accijns op uitvoer van waren 1650

Naam Lambert inde Camp
Datum document1650
Archiefnummer 1
Archiefnaam Stadsbestuur Nijmegen
Inventarisnummer 1317
Deel Rekening van de ontvangst van accijns op de doorvoer van waren
Opmerking Reis: 24-03-1650 (138) naar Cleef; Lading: ruw teer, stokvis
Afkomstig uit archief 1 Stadsbestuur Nijmegen, inv.nr. 1317 (bevat scans)