Stadsbestuur-accijns op uitvoer van waren 1650

Naam Jan Kest
Datum document1650
Archiefnummer 1
Archiefnaam Stadsbestuur Nijmegen
Inventarisnummer 1317
Deel Rekening van de ontvangst van accijns op de doorvoer van waren
Opmerking Reis: 23-06-1650 (119) de Rijn op; Lading: Franse wijn, inlands bier
Afkomstig uit archief 1 Stadsbestuur Nijmegen, inv.nr. 1317 (bevat scans)