Stadsbestuur-accijns op uitvoer van waren 1650

Naam Meerten Simonss
Datum document1650
Archiefnummer 1
Archiefnaam Stadsbestuur Nijmegen
Inventarisnummer 1317
Deel Rekening van de ontvangst van accijns op de doorvoer van waren
Opmerking Reis: 23-07-1650 (108) de Rijn op; Lading: brandewijn, labberdaan, Franse wijn, ruw teer
Afkomstig uit archief 1 Stadsbestuur Nijmegen, inv.nr. 1317 (bevat scans)