Nederduits-Gereformeerde Gemeente 1608-1810

Kind Seli Lodewijcks
Vader Thijs Lodewijcks
Datum document 25/5/1617
Getuigen Jelis Hendricks, Hendrickxken Jans, Willemke Heijmerijcks
Archiefnummer 510
Archiefnaam Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS)
Inventarisnummer 1164
Bronbeschrijving Doopregister Nederduits-Gereformeerde gemeente Nijmegen
Folio 136
Afkomstig uit archief 510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS), inv.nr. 1164 (bevat scans)