Cartularia Stadsbestuur Nijmegen

Naam Rutgherus Tengnagel van Zandwick
Kind Jacobus Venboit
Vader Godefridus
Naam Ruthgerus van Gruesbeke
Naam Henricus Schoenswaen
Naam Reynerus die Vryese
Naam Arnoldus van Lent
Naam Heinkinus Luetkart
Naam Ruthgerus Boegels
Naam Wijnkinus Leyendeckers
Naam Petrus van Steenbergen
Naam Petrus die Veer
Naam Johannes van Cleve
Naam Goeswini van Redichaven
Datum document 2/1/1402
Ligging Windmolenpoort
Ligging Grotestraat
Regestnummer 132
Beschrijving (regest) Rutgherus Tengnagel van Zandwick en Henricus Schoenswaen, provisoren van het H. Geesthuis te Nijmegen, verklaren, met Reynerus die Vryese een zodanige ruil te hebben aangegaan, dat gnd. Reynerus een erfjaarrente ontvangt van 3 pond kleine schilden uit het huis en erf van wijlen Arnoldus van Lent, in de Groetstraten gelegen tussen de erven van Heinkinus Luetkart en Ruthgerus Boegels, en gnd. provisoren een erfjaarrente ontvangen van 38 stuiver en een kapoen uit het huis en erf van wijlen Wijnkinus Leyendeckers, gelegen tussen de erven van Petrus van Steenbergen en Petrus die Veer, alsmede van 16 schilden en 4 stuiver uit het huis en erf van Jacobus Venboit, zoon van Godefridus, gelegen buiten de Wyntmoelenpoirt naast het erf van Johannes van Cleve, molenaar ; t.o.v. Ruthgerus van Gruesbeke en Sanderus Goeswini van Redichaven, schepenen te Nijmegen.
Archiefnummer 1
Archiefnaam Stadsbestuur Nijmegen
Inventarisnummer 2127
Brontitel Cartularium zusterklooster Mariënburg
Folio 29v
Afkomstig uit archief 1 Stadsbestuur Nijmegen, inv.nr. 2127

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie