Heerlijkheid Heumen

Naam Reynoldus Ulmanni Vetcoper
Naam Johannes Flori
Naam Johannes van Gruesbeke
Naam Hermannus Hagestolt
Naam Henricus Bol
Naam Johannes van Macheren
Naam Wilhelmus van der Horst
Datum document22/9/1438
Ligging Overasselt
Oud regestnummer 205
Uitgebreide beschrijving (regest) De notaris Reynoldus Ulmanni Vetcoper instrumenteert dat tussen Johannes Flori, monnik van het klooster St. Walaricus in het diocees Amiens en prior der kerk St. Walricius te Overassel, optredend namens de abt van genoemd klooster, enerzijds, en Johannes van Gruesbeke, heer van Hoemen, Malden en Beke, anderzijds, een overeenkomst is gesloten over de bestaande geschillen inzake zekere tiende en andere twistpunten ; t.o.v. Hermannus Hagestolt, pastoor van Overassel, Henricus Bol, Johannes van Macheren en Wilhelmus van der Horst ; bezegeld door Johannes Flori, Hermannus Hagestolt, Johannes van Gruesbeke en Henricus Bol.
Zegel Signatuur van de notaris en de zegels (beschadigd) in groene was. Zegel van de 1e oorkonde is verloren.
Archiefnummer 371
Archiefnaam Heerlijkheid Heumen
Inventarisnummer 2401
Afkomstig uit archief 371 Heerlijkheid Heumen, inv.nr. 2401