Cartularia Stadsbestuur Nijmegen

Naam Ott van Lent Henricxsoen
Naam Heilwich
Naam Werner van Duysseldorp
Vader Henrick van Lent Ottensoen
Naam Agnesa
Naam Johan van Lent Henrickssoen
Naam Otta
Naam Wyer van Lent Henricxsoen
Naam Derick
Naam Henrick van Lent Henricxsoen
Naam Derick van Lent Henricxsoen
Naam Johan Wouterssoen
Naam Willem Inghen Nuwelant
Naam Willem van Gent
Naam Willem van Lyenen
Naam Henrick van Lent
Datum document 26/1/1468
Ligging Overbetuwe
Regestnummer 295
Beschrijving (regest) Ott van Lent Henricxsoen en zijn vrouw Agnesa, Johan van Lent Henrickssoen en zijn vrouw Otta, Wyer van Lent Henricxsoen en zijn vrouw Derick, Henrick van Lent Henricxsoen, Derick van Lent Henricxsoen en Johan Wouterssoen en zijn vrouw Heilwich verkopen aan Werner van Duysseldorp, burger van Nijmegen, een erfjaarrente van 10 gouden oude Francricxsche schilden, door hen geërfd van hun vader Henrick van Lent Ottensoen, en hem verkocht door Willem Inghen Nuwelant, elect, lantcomptuer der balije van Utrecht der Duitse orde, geldende op St. Petersdach ad Cathedram uit 28 morgen land, genaamd de Wynckel, waaruit gnd. Werner van Duysseldorp reeds 1/3 van 10 oude schilden heeft ; t.o.v. Willem van Gent, richter in Overbetoue en Willem van Lyenen en Henrick van Lent, gerichtslieden aldaar.
Archiefnummer 1
Archiefnaam Stadsbestuur Nijmegen
Inventarisnummer 2127
Brontitel Cartularium zusterklooster Mariënburg
Folio 76
Afkomstig uit archief 1 Stadsbestuur Nijmegen, inv.nr. 2127

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie