Cartularia Stadsbestuur Nijmegen

Naam Henrick van Bronckhorst Gijsbertssoen
Naam Wolter Heissen
Naam Jacob van Rijemsdick
Naam Johan Gijsbertssoen
Naam Wolter van Goch
Datum document 1/6/1485
Ligging Mariënburg
Ligging Batenburg
Regestnummer 332
Beschrijving (regest) Henrick van Bronckhorst Gijsbertssoen draagt over aan heer Wolter Heissen, deken van het kapittel te Batenborch, ten behoeve van het klooster en convent sunte Marienborch te Nijmegen in de nieuw-stad gelegen, een erfrente van 11 Rijnss gulden, geldende op St. Petersdach ad Cathedram uit drie stukken land, leengoed van de jonker van Batenborch, genaamd de Drie Steenakkers, gelegen in het schependom en begrensd door de dijk, de openbare straat en de erven van de jonker van Batenborch ; t.o.v. Jacob van Rijemsdick, richter en ambtman te Batenborch, Johan Gijsbertssoen en Wolter van Goch, schepenen aldaar.
Archiefnummer 1
Archiefnaam Stadsbestuur Nijmegen
Inventarisnummer 2127
Brontitel Cartularium zusterklooster Mariënburg
Folio 15v
Afkomstig uit archief 1 Stadsbestuur Nijmegen, inv.nr. 2127

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie