Heerlijkheid Heumen

Naam Derick van Redinchaven
Naam Mechtelt
Naam Derick Vincke
Naam Alit
Naam Johan van den Graeff
Naam Albert van Redinchaven
Naam Peter van den Kijrckhoff
Datum document 17/2/1504
Ligging Heumen
Nummer 403
Uitgebreide beschrijving (regest) Derick van Redinchaven en Mechtelt, echtelieden, verkopen aan Derick Vincke en Alit, echtelieden, een erfpacht van 3 malder rogge uit al hun bezittingen in het gericht Hoemen, waarvan 3 malder min een vat door Derick van Redinchaven jaarlijks aan de heer van Hoemen als pacht van Derick Vinck moet worden geleverd ; t.o.v. Johan van den Graeff, richter to Hoemen, en Albert van Redinchaven en Peter van den Kijrckhoff, gerichtslieden ; medebezegeld door Derick van Redinchaven.
Zegel Met de beschadigde zegels van de 2e en 4e oorkonde in groene was; die van de 1e en 3e oorkonde zijn verloren.
Archiefnummer 371
Archiefnaam Heerlijkheid Heumen
Inventarisnummer 2417
Afkomstig uit archief 371 Heerlijkheid Heumen, inv.nr. 2417

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie