Heerlijkheid Heumen

Naam Derick van Redinchaven
Naam Mechtelt
Naam Derick Vincke
Naam Alit
Naam Johan van den Graeff
Naam Albert van Redinchaven
Naam Peter van den Kijrckhoff
Datum document17/2/1504
Ligging Heumen
Oud regestnummer 403
Uitgebreide beschrijving (regest) Derick van Redinchaven en Mechtelt, echtelieden, verkopen aan Derick Vincke en Alit, echtelieden, een erfpacht van 3 malder rogge uit al hun bezittingen in het gericht Hoemen, waarvan 3 malder min een vat door Derick van Redinchaven jaarlijks aan de heer van Hoemen als pacht van Derick Vinck moet worden geleverd ; t.o.v. Johan van den Graeff, richter to Hoemen, en Albert van Redinchaven en Peter van den Kijrckhoff, gerichtslieden ; medebezegeld door Derick van Redinchaven.
Zegel Met de beschadigde zegels van de 2e en 4e oorkonde in groene was; die van de 1e en 3e oorkonde zijn verloren.
Archiefnummer 371
Archiefnaam Heerlijkheid Heumen
Inventarisnummer 2417
Afkomstig uit archief 371 Heerlijkheid Heumen, inv.nr. 2417