Heerlijkheid Heumen

Naam Wyllem Janssoen
Naam Aelbert van Redinchaeven
Naam Derick van Kessell
Naam Gaert Boeterssoen
Naam Peterken
Naam Jan van Redinchaeven
Naam Derick van Redinchaeven
Naam Ffya van Redinchaeven
Naam Styna van Redinchaeven
Naam Anna van Redinchaeven
Naam Willem Vinck
Naam Egbert Verhaegen
Datum document25/1/1526
Oud regestnummer 456
Uitgebreide beschrijving (regest) Wyllem Janssoen en Peterken, echtelieden, bekennen schuldig te zijn aan Jan en Derick van Redinchaeven, gebroeders, en hun zusters Ffya, Styna en Anna een erfpacht van een malder rogge uit een hofstad, genaamd Dollen-hofstad, en uit de helft van de Peerakker, met nader omschreven belendingen, vrij van lasten, uitgezonderd de aan de heer van Groesbeeck verschuldigde pacht en een roggepacht aan Willem Vinck en Egbert Verhaegen ; t.o.v. Aelbert van Redinchaeven, richter tot Hoemen en Malden, en Derick van Kessell en Gaert Boeterssoen.
Zegel Met de enigszins beschadigde zegels der oorkondes in groene was.
Archiefnummer 371
Archiefnaam Heerlijkheid Heumen
Inventarisnummer 2419
Afkomstig uit archief 371 Heerlijkheid Heumen, inv.nr. 2419