Cartularia Stadsbestuur Nijmegen

Naam Jacob van Gailen Rutgerssoen
Naam Cornelis van Heteren
Naam Aleydt
Naam Johan van den Bergh
Naam Herman van Wijhe
Naam Johan van Euwick
Naam Roijloff van Euwick
Naam Johan Spruit
Naam Cornelis van Heteren
Naam Arndt die Haen
Datum document 6/10/1546
Ligging Mariënburg
Ligging Beuningen
Regestnummer 594
Beschrijving (regest) Jacob van Gailen Rutgerssoen en Aleydt, echtelieden, verkopen aan heer Johan van den Berch, pater tot Marienborch, ten behoeve der besloten jofferen van het gelijknamige klooster binnen Nijmegen, een erfjaarrente van 6 enkele gouden hertog Philipsgulden, geldende op St. Victorisavendt martyris uit een huis en hofstede in het kerspel tot Boeningen in het Rijk van Nijmegen, groot omtrent 55 hollantsche morgen, begrensd door het erf van Herman van Wijhe, de Queijldijck, het erf van Johan van Euwick en de openbare weg, bezwaard met een pacht van 3½ gouden schild aan de erven Roijloff van Euwick, 12 goudgulden en 3 hertog Philipsgulden aan Johan Spruit, en 3 goudgulden en 3 Philipsgulden aan Cornelis van Heteren ; t.o.v. Arndt die Haen en Cornelis van Heteren, erfpachters in het Rijck.
Archiefnummer 1
Archiefnaam Stadsbestuur Nijmegen
Inventarisnummer 2127
Brontitel Cartularium zusterklooster Mariënburg
Folio 12
Afkomstig uit archief 1 Stadsbestuur Nijmegen, inv.nr. 2127

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie