Detail

Beschrijving
Soort Toegang Charters
Personen Reynolt,
Personen Edewart, Gelren
Datum Document 17/3/1360
Nummer 76
Uitgebreide beschrijving (regest) Richter, schepenen, raad en burgers der stad Colne verklaren, naar aanleiding van beslaglegging te Nijmegen op goederen van Keulse burgers, met Reynolt, hertog van Gelren, en zijn broer Edewart van Gelren, een verdrag te hebben gesloten, waarbij de Gelderse steden de rechten der Keulse burgers beloven te eerbiedigen, waartegenover de stad Keulen aan de burgers der Gelderse steden, uitgezonderd die van Ruremunde, Venle en van der Nijerstat, wederzijds vrijheid van handel verleent en hen alleen in gevallen van delicten en volgens plaatselijk recht zal laten oordelen.
Zegel Het zegel ad causas van de stad Keulen is verloren.
Transcriptie Wir Richtere, scheffene rait und die burgere ghemeynlichen der Stat van Colne, doin kunt allen luyden ind bekennen want die durchluchtige vurste ind hogeboiren herren, her Reynolt hertzoige zu Gelren ind Greve zu Zuytphen ind her Edewart van Gelren, gebruedere, eyne met yren steiden, mit uns eynre soenen ind vruntschap van den wijnen ind van dem gude, die onsen burgeren van Colne in dem lande van Gelren zu Nijmegen genommen wairen, verdragen haint na formen ind geleigeheit des briefs den sij uns darup oevergegheven haint, besegelt mit segelen der herren ind der stede van Gelrelantde vurs[eid]. So han wir vur uns ind vur onse burgere van Colne as van deser vers[eide] sacken ind naimen die zu Nijmegen geschiet is vurwerde ind velicheit gegheven ind ghenen oever mitz desen brief alle den ghienen die in dem lande van Gelren gesessen synt, uyssgescheiden doch den van Ruremunde, van Venle ind van der Nyerstat bis zer zijt dat sij den vurgen[oemde] brief mit den anderen steden besiegelt haint. Ind irre yeclichine zu Colne in onse stat ind dar enboven zu komen ind zu varen ind yre komantschap zu hantyeren ind zu driven, ja in alle der vurwerden ind manyeren as die vurs[eide] brief innehelt den sij uns dar up gegheven haint. Ind werit sache dat sij of yrre eyn- ghen yeman auspreeche of arrestierde zu Colne in onser stat umb eynche sache of schoilt der sy selver nyet schuldich en weren of dar vur dat sij sich slever nyet verloift noch verbinden hetten, ind die sij noch yre stat da sij inne gesessen weren, of yemant anders vur sij nyet besiegelt en het- ten, darvur mogen sij yre unschoilt dam ind sich der quyten mit yrem eyde. Uyssgescheiden doch alsulche sachen as van bruchen ind van missedait an dat gerichte treffent, dar van solen sij doin ind lijden as der steide recht is zu Colne. Alle argelist hie an uyssgescheiden. Ind deser dinge zu urkunde ind steetgheit so hain wir onser steide segele ad causas an desen brief doin hancgen die gegheven is in den jayren unss Herren duysent druyhondert ind seistzich up Sente Girtruden dach der Heiliger Jonfrauwen.
Opmerkingen Tevens als afschrift in inv.nr. 577 (Cartularium der stad Nijmegen) (Cartularium der stad Nijmegen), fol. 3 en in inv.nr. 578 (Legerboek der stad Nijmegen) (Legerboek der stad Nijmegen), fol. 50 verso. Gedrukt in Vervolg der Handvesten, blz. 98.
Archiefnummer 1
Archiefnaam Stadsbestuur Nijmegen
Inventarisnummer 3972b