Detail

Beschrijving
Soort Toegang Charters
Personen Henric, Steynbergen
Personen Arnt, Lawijc
Personen Gysbertus,
Personen Alarde,
Personen Jan,
Personen Werner, Zwalmen
Personen Peter, Steynbergen
Personen Edwart,
Personen Willem,
Personen Jan, Benthem
Personen Sander, Vossem
Personen Jan, Mierler
Datum Document 3/2/1371
Nummer 95
Uitgebreide beschrijving (regest) Edwart, hertog van Gelren enz., geeft, in overleg met zijn Raad en de vier steden Nijmegen, Ruremunde, Zutphen en Arnhem, verordeningen ten aanzien van de muntslag en de waarde der nieuwe en andere gangbare kooppenningen, en bepaalt dat elk der vier genoemde steden twee schepenen zal benoemen als waardijnen over de munt ; medebezegeld door Willem, heer van Bronchorst, Gysbertus, heer van Vyanen, Alarde, heer van Buren, Jan, heer van Wicrade, Werner van Zwalmen, Jan van Mierler, Jan van Benthem, Sander van Vossem, Henric van Steynbergen, proost tot Zutphen, Peter van Steynbergen en Arnt van der Lawijc, knape, alle leden van zijn Raad.
Dorsale aantekening In dorso staat "Een overdrach van de munten".
Zegel Zegels zijn verloren.
Opmerkingen Gedrukt in Nijhoff, Gedenkwaardigheden, II, no. 178 en in V.d. Chijs, Munten der graven en hertogen van Gelderland, blz. 269.
Archiefnummer 1
Archiefnaam Stadsbestuur Nijmegen
Inventarisnummer 3675