Oude drukken en pamfletten

Aanvraagnummer N 233
Titel Handvesten en onuitgegeevene charters behoorende tot de beschrijving en chronijk van Nijmegen, en vervattende eenige der aldaar vermelde voortreffelijke vrijheden en voorrechten, door de roomsch-keiseren en koningen, mitsgaders heeren, graaven, hertogen enz. aan de stad en burgerije van Nijmegen verleend, in: Handvesten van Nymegen met het vervolg
Auteur Betouw, J. in de
Uitgever A. van Goor
Plaats van uitgave Nijmegen
Jaar uitgave 1785
Onderwerp
Trefwoorden Gemeentearchief Nijmegen / gemeentebestuur
Collectie Oude drukken en pamfletten
Bijzonderheden uit de nalatenschap de Groodt Jamin Amsterdam / Digitale versie Google Books