Oude drukken en pamfletten

Aanvraagnummer N 215
Titel Ordonnantie na de welcke ten behoeve vande gemeene saecke : binnen den Quartiere van Nymegen gehevé ende gheinnet sal worden den generalen impost op de hoorn-beesten ende bezaeyde landen : mitsgaders hop-landen ende boomgaerden twaelff jaeren oudt wesende : als oock de landen met taback gheplant ende dat voor den tijt van een jaer : 30, in: ordonnantiën
Auteur
Uitgever N. van Hervelt
Plaats van uitgave Nijmegen
Jaar uitgave 1654
Onderwerp
Trefwoorden belastingen / dieren / financiën / handel
Collectie Oude drukken en pamfletten
Bijzonderheden oud nummer 35