Oude drukken en pamfletten

Aanvraagnummer N 215
Titel Ordonnantie van de wijnen. Na de welcke ten behoeve vande ghemeyne saecke van weghen het Quartier van Nymeghen den ghemeynen impost op de wijnen gheheven ende gheinnet sal worden ende dat voor den tijdt van een jaer : 63, in: ordonnantiën
Auteur
Uitgever
Plaats van uitgave Nijmegen
Jaar uitgave 1666
Onderwerp
Trefwoorden accijnzen / belastingen / financiën / handel
Collectie Oude drukken en pamfletten
Bijzonderheden oud nummer 16 / met handschriftelijke aantekeningen