Oude drukken en pamfletten

Aanvraagnummer N 215
Titel Gemael. Ordonnantie na de welcke ten behoeve van de gemeyne saeke, binnen het Quartier van Nymegen : den impost op het harde cooren, dat gemaelen ende ghebroken, ende soo wel in de steden als ten platten lande geconsumeert wort : geheven ende ontfangen sal worden, ende dat voor den tijdt van een geheel jaer : 72, in: ordonnantiën
Auteur
Uitgever
Plaats van uitgave Nijmegen
Jaar uitgave 1666
Onderwerp
Trefwoorden belastingen / financiën / handel
Collectie Oude drukken en pamfletten
Bijzonderheden oud nummer 26 / met handschriftelijke aantekeningen