Historische literatuur

Aanvraagnummer Br 6448 / 1
Titel Broncommentaren I-IV : I. P.M.M. Klep; A. Lansink en W. van Mulken : De kohieren van de gemeentelijke hoofdelijke omslag : 1851-1922; II. P.M.M. Klep; A. Lansink en W.F.M. Terwisscha van Scheltinga : De registers van patentplichtigen : 1805-1893; III. J.L. van Zanden : De Volkstelling van 1807/08, IV. J.L. van Zanden : De registers Civiques 1811 (1812, 1813)
Auteur (e.a.) / Klep, P.M.M. / Lansink, A. / Mulken, W. van
Uitgever Stichting Archief Publikaties
Plaats van uitgave Den Haag
Jaar uitgave 1987
Onderwerp
Trefwoorden belastingen / bronnen / bronnencommentaren / gemeenten / patenten / volkstellingen
Collectie Historische literatuur
Bijzonderheden oud nummer A 1068 / 1