Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), afdeling Nijmegen


ArchiefvormerVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), afdeling Nijmegen
Andere namenVVD, afdeling Nijmegen
Archief864 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), afdeling Nijmegen
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingParticulier
RechtsvormVereniging
Datering1948
PlaatsNijmegen (1948)
Algemene contextDe Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) heeft haar wortels in zowel de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB) uit 1901 als de Liberale Staatspartij (LSP), die vanaf de oprichting in 1921 tot 1937 opereerde onder de naam Vrijheidsbond. In 1946 ging de LSP met een deel van de VDB verder als Partij van de Vrijheid (PvdV). In datzelfde jaar vormde het grootste deel van de VDB met de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij(SDAP) en een aantal progressieve christenen de Partij van de Arbeid (PvdA). Een aantal vrijzinnig-democraten verliet na korte tijd de PvdA weer en richtte op 24 januari 1948 met de PvdV de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) op, die alle liberalen in één partij wilde verenigen.
GeschiedenisVanaf midden jaren 1930 wisten de liberalen niet meer dan één zetel in de Nijmeegse gemeenteraad te behalen. Dat veranderde niet nadat het enige gemeenteraadslid van de PvdV vanaf 1948 de Nijmeegse VVD vertegenwoordigde: ook toen de partij in 1949 voor het eerst aan de raadsverkiezingen meedeed, haalde deze één zetel. In 1958 verdubbelde dat aantal en in de jaren zeventig en tachtig lag het zeteltal van de VVD op 4 tot 6, om zich daarna te stabiliseren op 4.

In de perioden 1970-1974, 1978-1982 en 1998-2002 maakte de partij deel uit van de coalitie en leverde zij wethouders.

Het aantal leden is alleen bekend over de periode 1981-1984: dat schommelde toen sterk, van 428 begin 1981 tot 565 eind 1982 en 458 eind 1984. De afdeling had zeker vanaf 1962 tot 1987 een eigen mededelingenblad en vanaf 1991 een afdelingsblad.
Functies, beroepen of activiteitenHet behartigen van de belangen van de leden van en de stemmers op de partij, vertegenwoordiging in de gemeenteraad.
Structuur of genealogieDe vereniging heeft een bestuur met een voorzitter, een eerste en tweede secretaris en een penningmeester. Samen met de VVD-afdelingen in omliggende gemeenten vormde de Nijmeegse afdeling tot 2005 de Ondercentrale Nijmegen.