Kiesvereniging 'Recht voor Allen' Nijmegen


ArchiefvormerKiesvereniging 'Recht voor Allen' Nijmegen
Archief584 Kiesvereniging 'Recht voor Allen' Nijmegen
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingParticulier
RechtsvormVereniging
Datering1874-1950
PlaatsNijmegen
Algemene contextVanaf het midden van de negentiende eeuw werden op lokaal niveau politieke verenigingen opgericht om mensen uit hun vereniging voor te dragen als volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad, Provinciale Staten en/of de Tweede Kamer. Vanaf eind negentiende eeuw namen politieke partijen deze rol geleidelijk over.
Geschiedenis'Recht voor Allen' werd op 6 juli 1874 opgericht als rooms-katholieke kiesvereniging. Op de eerste vergadering werden zeven bestuursleden aangewezen. Veel leden waren afkomstig van de oudere katholieke, door schandalen geplaagde kiesvereniging Regt en Billijkheid voor Allen.

De ledenvergaderingen vonden plaats in uiteenlopende lokalen en bij leden thuis.

Vanaf eind negentiende eeuw maakten de kiesverenigingen langzaam plaats voor politieke partijen. 'Recht voor Allen' bleef nog zeker tot het eind van de jaren 1930 als kiesvereniging bestaan en was lange tijd verbonden aan de afdeling Nijmegen van de in 1926 officieel opgerichte Roomsch-Katholieke Staatspartij. Deze afdeling voerde ‘Recht voor Allen’ lange tijd als bijtitel.
Functies, beroepen of activiteitenHet streven van de vereniging was in 1896 het katholiek onderwijs te bevorderen en de ‘sociale misstanden in de maatschappij zooveel mogelijk te doen ophouden’.
Structuur of genealogieTot aan de invoering van het algemeen kiesrecht vanaf 1917 mochten alleen kiezers (mannen die voldoende aan belasting betaalden om te mogen stemmen) lid zijn van de vereniging. Verloren zij hun kiesrecht, dan verloren zij ook hun lidmaatschap van de kiesvereniging.

Het bestuur bestond in 1896 uit twaalf leden, waarvan er vier tot de stand van de werklieden behoorden. Er waren een voorzitter, penningmeester, een eerste en een tweede secretaris. Jaarlijks traden zes leden af.
Bron(nen)De Gelderlander