ArchiefvormerNotaris R.F. Deurvorst
Archief443 Notaris R.F. Deurvorst Nijmegen
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingOverheid
Datering1850-1856
PlaatsNijmegen
GeschiedenisRudolphus Fredericus Deurvorst werd op 14 december 1807 geboren te Terborg. Hij was getrouwd met Maria Jacoba Bodd. In 1834 begon hij als (kandidaat-)notaris te Varsseveld, vanaf 1841 werkte hij in Didam en in 1850 bracht hij zijn notarisstandplaats over naar Nijmegen. Daar kreeg hij standplaats 5, die na de dood van J.A. van Manen in 1844 was opgeheven. Deurvorst maakte zijn eerste akte als notaris te Nijmegen op 31 januari 1850 op.
Deurvorst was vanaf de invoering van de notariswet van 1842 de eerste katholieke notaris van Nijmegen. Zijn reputatie raakte al snel beschadigd: hij kreeg een berisping voor onachtzaamheid en werd vervolgd wegens het opmaken van een valse akte – voor dat laatste werd hij vrijgesproken. Later was hij als getuige betrokken bij een ontuchtzaak, wat stof deed opwaaien.
Deurvorst verleed zijn 1031ste en laatste akte op 7 mei 1856. Hij vroeg eervol ontslag aan en kreeg dat op 11 mei. C.H. Robbers, die kort daarvoor een nieuw notariskantoor was begonnen in Nijmegen, nam standplaats 5 over. Deurvorst verhuisde met zijn gezin naar Antwerpen, maar overleed uiteindelijk te Wisch op 18 juli 1862, 54-jaar oud.
In de periode 1850-1860 bewoonde Deurvorst achtereenvolgens Molenstraat B633, Smidstraat D451 en Steenstraat C110. Waar hij kantoor hield is onbekend.
Bron(nen)Website www.genlias.nl.
Bevolkingsregisters 1829-1850 uit het archief van het Stadsbestuur Nijmegen 1810-1946.
R. de Jong, Tussen ambt en vrij beroep. Het notariaat tussen 1842 en 1999, Amsterdam 2002, p. 53, 156.
Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 21 mei 1856, p.1