Maarten Trompschool Nijmegen


ArchiefvormerMaarten Trompschool Nijmegen
Andere namenOpenbare school voor Gewoon Lager Onderwijs (GLO) nr. 2
Archief50 Maarten Trompschool Nijmegen
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingOverheid
Datering1946-1975
PlaatsNijmegen, Prins Hendrikstraat 7 (1946-1975)
GeschiedenisIn 1946 werd de ‘Openbare school voor Gewoon Lager Onderwijs nr. 2’ gesticht. Deze vond onderdak op Prins Hendrikstraat 7, in het gebouw van de vroegere Openbare school nr. 2 voor Uitgebreid Lager Onderwijs. Aan het eind van de jaren vijftig besloot de gemeente af te stappen van de nummering van scholen en elke school een eigen naam te verlenen. Per schrijven van 6 april 1957 vroegen B en W aan het schoolhoofd of het akkoord ging met een voorstel aan de Gemeenteraad om de naam van de school te wijzigen in Maarten Trompschool. De naamswijziging werd in het schooljaar 1958-1959 ingevoerd.
De lagere school ontwikkelde zich tot school voor moeilijke kinderen en nam eind jaren zestig deel aan bijeenkomsten van de werkgroep ‘Probleemscholen’.
Rond 1970 zette op de school een daling van het leerlingenaantal in. Per 1 augustus 1975 werd de Maarten Trompschool opgeheven vanwege het te geringe aantal leerlingen.
Functies, beroepen of activiteitenOp de school gaf men aanvankelijk les aan kinderen in de eerste zes leerjaren, maar in 1953 werden twee extra leerjaren toegevoegd voor kinderen die de laatste jaren van de leerplicht moesten overbruggen.
Structuur of genealogieMet ingang van het schooljaar 1946-1947 gaven er vier personen les, onder wie de directeur.
Bron(nen)Archief van het Gemeentearchief, jaarverslag over 1975.
Archief van de Secretarie Gemeente Nijmegen/Onderwijs, 1946-1984, inv. nr. 873.