ArchiefvormerChristen Democratisch Appèl (CDA), afdeling Nijmegen
Andere namenAnti Revolutionaire Partij (AR of ARP)
Christelijk Historische Unie (CHU)
Katholieke Volks Partij (KVP)
Archief342 Christen Democratisch Appèl (CDA), afdeling Nijmegen
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingParticulier
RechtsvormVereniging
Datering1945
PlaatsNijmegen (1945)
Voorganger(s)Anti Revolutionaire Partij, afdeling Nijmegen
Katholieke Volkspartij, afdeling Nijmegen
Algemene contextSinds eind negentiende eeuw domineerden de katholieken de Nijmeegse politiek. Lange tijd was de Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP) in Nijmegen de grootste partij.
GeschiedenisAls naoorlogse opvolger van de RKSP werd op 22 december 1945 de Katholieke Volkspartij (KVP) opgericht. De Nijmeegse afdeling was lange tijd oppermachtig in de gemeente. Tot 1962 had de KVP ongeveer 25 van de 39 zetels in de gemeenteraad in handen, daarna zette een daling in. In 1970 verloor de partij de absolute meerderheid in de raad.

Het bekendste lid van de afdeling was advocaat J.M.L.T. Cals, die in 1965-1966 anderhalf jaar lang minister-president van Nederland was.

Terwijl christelijke politieke partijen landelijk nog niet aan innige samenwerking toe waren, namen de KVP en de Protestants-Christelijke Lijst (PCL) in Nijmegen al in 1974 samen met één lijst en één programma deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Nijmegen was een van de eerste gemeenten waar deze christendemocratische samenwerking tot stand kwam. De combinatie behaalde in 1974 vijftien zetels.

Landelijk kwam het Christen-Democratisch Appèl (CDA) in 1980 voort uit een fusie van de Katholieke Volkspartij (KVP), de Christelijk-Historische Unie (CHU) en de Anti-Revolutionaire Partij (ARP). Het CDA maakte geen einde aan de zeteldaling van de confessionele partijen, die met name in Nijmegen groot was. Het aantal CDA-zetels in de Nijmeegse raad slonk van 13 in 1982 tot 2 in 2014. De partij maakte tot in 2002 onafgebroken deel uit van coalities, sindsdien ontbrak zij.
Functies, beroepen of activiteitenHet behartigen van de belangen van de leden van en de stemmers op de partij, vertegenwoordiging in de gemeenteraad.
Structuur of genealogieDe afdeling heeft een bestuur met een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. In de jaren veertig en vijftig was er een propagandacommissie.