Notaris B. Nieuwenhuis


ArchiefvormerNotaris B. Nieuwenhuis
Archief1203 Notaris B. Nieuwenhuis Nijmegen
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingOverheid
Datering1932-1935
PlaatsNijmegen, van Schaeck Mathonsingel 12 (1932-1948)
GeschiedenisBouke Nieuwenhuis, geboren op 21 oktober 1886 te Franeker, werkte vanaf circa 1914 als kandidaat-notaris op het kantoor van [[Maret Tak, Pieter de|P. de Maret Tak]] en trad gaandeweg steeds vaker op als plaatsvervanger. In 1932 volgde hij De Maret Tak op als notaris op standplaats 3 te Nijmegen, aan de Burgemeester Van Schaeck Mathonsingel 12. Nieuwenhuis maakte er op 24 november 1932 zijn eerste akte als notaris op en werkte er tot aan zijn dood in 1948. Het kantoorgebouw overleefde het [[Bombardement op Nijmegen (22-02-1944)|bombardement]] en de brandstichtingen in 1944 ternauwernood.

Naast zijn werk bekleedde Nieuwenhuis verschillende functies. Hij was president-kerkvoogd van de Nederlandse Hervormde Gemeente in Nijmegen, bestuurslid van de afdeling Nijmegen van de Nederlandse Protestantenbond en voorzitter van het Vrijzinnig Protestanten Verbond.

Nieuwenhuis overleed plotseling op 30 juni 1948 te Leeuwarden, kort nadat hij onwel was geworden tijdens de algemene vergadering van de Broederschap voor Notarissen. Hij werd begraven op [[Begraafplaats Monuta Rustoord|Rustoord]]. Direct na zijn overlijden nam D.W. Ackerman de zaken waar, totdat A. van Stam het kantoor in 1949 definitief overnam. Hij bleef er werkzaam tot in 1969.
Bron(nen)[http://www.wiewaswie.nl www.wiewaswie.nl]
R. de Jong, Tussen ambt en vrij beroep. Het notariaat tussen 1842 en 1999, Amsterdam 2002, p. 155.
Adresboeken uit de periode 1936-1940.
De Gelderlander, 1 juli 1948, p. 3.