ArchiefvormerPolderdistrict Circul van de Ooij en Millingen
Archief1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingOverheid
Datering1958-1969
PlaatsNijmegen
Voorganger(s)Polderdistrict Circul van de Ooij
Buitenpolder Millingen, De Duffelt en Zeeland
Waterschap ‘Nijmegen-Duitsche Grens’
Opvolger(s)Polderdistrict Maas en Waal (1970)
Algemene contextIn 1955 kwamen Gedeputeerde Staten met een voorstel om door middel van een reorganisatie tot een doelmatiger bestuur van de polders in het Gelderse rivierengebied te komen. Kleine buitenpolders zouden worden opgeheven en samengevoegd met de grotere aangrenzende polderdistricten.
GeschiedenisPer 1 juli 1958 werd het polderdistrict "Circul van de Ooij" opgeheven en samengevoegd met de eveneens opgeheven buitenpolder "Millingen, De Duffelt en Zeeland" en het waterschap "Nijmegen-Duitsche Grens" tot het nieuwe polderdistrict "Circul van de Ooij en Millingen" (1) Hiermee was de gehele waterstaatkundige zorg ten oosten van Nijmegen in één hand gekomen.

Het polderdistrict wilde nog twee buiten het waterschapsverband staande gebieden opnemen. Ten gevolge van de definitieve grensregeling met Duitsland was op 1 januari 1966 het gedeelte van de Deichschau Zifflich ten westen van de Querdamm Nederlands gebleven. In de gemeente Groesbeek was een gebied dat afwaterde op het Meer. Beide delen zag men graag in het polderdistrict opgenomen (2). Voordat dat kon worden gerealiseerd, werd het voortbestaan van het polderdistrict ter discussie gesteld (3). Om de stijgende bestuurskosten binnen de perken te kunnen houden, dwong de provincie een fusie af tussen de polderdistricten "Circul van de Ooij en Millingen" en "Rijk van Nijmegen en Maas en Waal". Het daardoor ontstane polderdistrict "Maas en Waal" omvatte het gehele gebied tussen die rivieren vanaf de Duitse grens bij Millingen tot aan het uiterste puntje van het Land van Maas en Waal bij Dreumel. Dat deze fusie niet door het polderdistrict werd gewenst, bleek uit het feit dat de dijkgraaf en vier van de vijf heemraden ontslag aanvroegen. Ondanks dit protest gingen op 1 januari 1970 de rechten en plichten van de oude polderdistricten over op het nieuwe "Maas en Waal". Inmiddels behoort ook dit district tot de verleden tijd. In 1982 is het met de Bommelerwaard gefuseerd tot het polderdistrict "Groot Maas en Waal". In 1986 werd de zetel van Nijmegen verplaatst naar Druten.

1) Provinciaal Blad 1958, nr. 33; zie inv.nrs. 820, 2334, 3891 en 4063.
2). Zie inv.nrs. 2339 en 2340..
3) Zie inv.nr. 2338.
Structuur of genealogieBestuur: een dijkstoel, bestaande uit de dijkgraaf, vijf heemraden, en uit negen hoofdgeërfden, van wie er vijf uit het voormalige polderdistrict en vier uit de buitenpolder moesten komen.
De dijkstoel en de hoofdgeërfden vormden samen het Gecombineerd College. Naast de secretaris-ontvanger werd er ook een hoofd technische dienst aangesteld.