Notaris J.H.C.A. Payen


ArchiefvormerNotaris J.H.C.A. Payen
Archief438 Notaris J.H.C.A. Payen Nijmegen
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingOverheid
Datering1838-1859
PlaatsNijmegen, Houtstraat B138
GeschiedenisJules Henri Cesar Auguste Payen werd geboren te Nijmegen en gedoopt op 3 november 1805. Hij trouwde met Bertha Maria Amalia van de Poll. Na al enige tijd als notaris in Heumen te hebben gewerkt, verleed hij op 18 oktober 1838 zijn eerste akte als notaris te Nijmegen. Zijnde de zoon van de predikant van de Waalse kerk behoorden veel vooraanstaande protestantse families tot Payens klantenkring.
Payen maakte de laatste akte op 25 mei 1859 op. Hem werd daarna eervol ontslag verleend wegens krankzinnigheid. Hij overleed op 21 maart 1860 te ’s-Hertogenbosch, 54 jaar oud. Aanvankelijk bewaarde notaris J.R.L. van der Gronden de minuten, later nam W.C. Böhtlingk de standplaats van Payen over.
Payen woonde en had een kantoor aan de Houtstraat, op nummer B138 (vanaf 1830: B149). Na de inwerkingtreding van de notariswet van 1842 kreeg zijn kantoor standplaatsnummer 4.
Bron(nen)Doopregister Waals-Gereformeerde gemeente Nijmegen 1644-1812 (RBS 1202/163).
Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 1 oktober 1842, p. 2; Bevolkingsregisters 1829-1860 uit het archief van het Stadsbestuur Nijmegen 1810-1946.
Website www.genlias.nl.
R. de Jong, Tussen ambt en vrij beroep. Het notariaat tussen 1842 en 1999, Amsterdam 2002, p. 53