Parochie Christus Koning


ArchiefvormerParochie Christus Koning
Archief137 Parochie Christus Koning Nijmegen
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingParticulier
Datering1930
PlaatsNijmegen
GeschiedenisGezien de grote omvang van de parochies H. Maria Geboorte en H. Stephanus werd in overleg met het bisdom Den Bosch besloten om van beide parochies een gedeelte af te splitsen en die gedeelten samen te voegen tot een nieuwe parochie.
Op 29 december 1930 werden door Mgr. Diepen de beide afgescheiden gedeelten tot nieuwe parochiekerk verheven onder de benaming Christus Koning. Tot eerste pastoor werd G.M.M.M.C. van Crimpen, afkomstig van Ravenstein, benoemd.

Moeizamer verliep de goedkeuring van de bouwplannen voor de nieuwe kerk en pastorie. Voordat het startsein voor de bouw gegeven kon worden was toestemming vereist van het bisdom, van de bouwcommissie van het bisdom, van de gemeente en van de schoonheidscommissie. Nadat er al vele vergaderingen en veranderingen hadden plaats gehad stelde de architect Joh. Zwanikken tenslotte aan pastoor Van Crimpen voor of het niet beter zou zijn om maar "in de Congo een kerk te gaan bouwen". Nadat in juli 1932 uiteindelijk met de bouw begonnen was, werd op 27 november 1933 de kerk door Mgr. Diepen ingewijd.