436 Notaris J.A. van Manen Nijmegen 1812 - 1844


Hoofdcategorie 3 Recht
Subcategorie 3.3 Notariaat
Archiefvormer Notaris J.A. van Manen (1812-1844)
Periode 1812 - 1844
Omvang 7,625 m.
Medium 7,75m; papier
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording Marianne de Santy (2012)
Verwerving Het archief van notaris J.A. van Manen is in een aantal delen binnengekomen bij het Regionaal Archief Nijmegen. Het archief is afkomstig uit de rijksarchiefbewaarplaats in Arnhem. In 1942 is het gedeelte t/m 1841 overgebracht. In 1981 het resterende gedeelte.
Ordening Omdat in 2010 bleek dat zowel de wijze van beschrijven als de wijze van verpakken niet meer aan de moderne maatstaven voldeed, is het archief in 2012 omgepakt en is er een nieuwe plaatsingslijst gemaakt.
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen raadpleegbaar op microfiche
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 436 Notaris J.A. van Manen Nijmegen 1812 - 1844, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".