914 De Wijkbode, Wijkblad van de Krayenhofflaan en de Koninginnelaan Nijmegen 1966 - 1989


Hoofdcategorie 12 Economie en bedrijfsleven
Subcategorie 12.6 Media
Archiefvormer De Wijkbode, Wijkblad van de Krayenhofflaan en de Koninginnelaan (1959-1995)
Periode 1966 - 1989
Bereik en inhoud Nrs. 1 - 61, 89 en 90 bestaan voornamelijk uit foto's; de overige stukken uit documentatie : krantenartikelen, krantenknipsels, verslagen, rapporten. Het is voornamelijk materiaal dat gebruikt is voor het samenstellen van het wijkblad.
Omvang 1,25 m.
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording Bureau Beheer (2003)
Verwerving Schenking 2001
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 914 De Wijkbode, Wijkblad van de Krayenhofflaan en de Koninginnelaan Nijmegen 1966 - 1989, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".