941 Administratieve Commissie der Godshuizen 1811 - 1817 (1829)


Hoofdcategorie 14 Welzijn en maatschappelijke zorg
Subcategorie 14.1 Armenzorg en liefdadigheid
Subcategorie 14.3 Bejaardenzorg
Archiefvormer Administratieve Commissie der Godshuizen (1811-1817)
Periode 1811 - 1817 (1829)
Bereik en inhoud Het archief bevat notulenboeken, een kopieboek van uitgaande stukken, stukken betreffende de organisatie en het beheer van de godshuizen. Het betreft voornamelijk stukken betreffende het financieel beheer en het beheer van de eigendommen van de godshuizen. Opmerkelijk is dat er bijna geen stukken betreffende De Ellendige en andere gevoegde Broederschappen en het Cellenbroederenhuis zijn aangetroffen.
Omvang 1,75 m.
Medium Papier
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording Govert Boomsma (1985), Robert Spanings (2019)
Geschiedenis van het archief Het grootste deel van het archief berustte lange tijd in het Oud Burgeren Gasthuis (OBG) aan de Molenstraat 41 waar de commissie vergaderde. Enkele stukken betreffende de weeshuizen berustten in het Burgerweeshuis aan de Begijnenstraat en het Arme-Kinder-Huis op de Hessenberg.
Verwerving Bruikleen Oud Burgeren Gasthuis 1977; schenking Oud Burgeren Gasthuis 2018; bruikleen De Beide Weeshuizen 1975; schenking De Beide Weeshuizen 2015
Selectie Geen
Ordening De meeste archiefstukken werden lange tijd bewaard bij de archieven van het Oud Burgeren Gasthuis (OBG) en voorgangers. In 1982-1983 werden deze stukken geïnventariseerd door Govert Boomsma als stagiair bij het Gemeentearchief Nijmegen, samen met het archief van het OBG over de jaren 1817-1967.
Daarnaast bevonden zich enkele commissiestukken bij de archieven van De Beide Weeshuizen en voorgangers. Hier werden ze in 1915 door L. Sormani geïnventariseerd.
In 2016 heeft Robert Spanings, medewerker Inventarisatie, de commissiestukken afkomstig van het OBG en De Beide Weeshuizen geïntegreerd en beschreven in één toegang.
De inventaris bestaat uit de hoofdrubrieken ‘Stukken van algemene aard’ en ‘Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen’. Laatstgenoemde rubriek is onderverdeel in de rubrieken ‘Organisatie’ en ‘Beheer van de godshuizen’ met een onderverdeling in de afzonderlijke godshuizen. Daarnaast is er nog een rubriek ‘Stukken waarvan het verband met het archief niet duidelijk is.’ Binnen de rubrieken zijn de stukken chronologisch geordend.
Publicaties Keijser, J.A.M.P., Het Oud Burgeren Gasthuis te Nijmegen, Nijmegen 1992, p. 54.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 941 Administratieve Commissie der Godshuizen 1811 - 1817 (1829), inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".