1165 Notaris H.J.C. van Bergen Nijmegen 1921 - 1935


Hoofdcategorie 3 Recht
Subcategorie 3.3 Notariaat
Archiefvormer Notaris H.J.C. van Bergen (1921-1935)
Periode 1921 - 1935
Omvang 4,625 m.
Medium 3,125 meter; papier
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording Marianne de Santy (2016)
Verwerving Het archief van notaris H.J.C. van Bergen is in een aantal delen binnengekomen bij het Regionaal Archief Nijmegen. Het archief is afkomstig uit de rijksarchiefbewaarplaats in Arnhem. In 2009 is het gedeelte t/m 1925 overgebracht en in 2011 het gedeelte 1926-1935. Alle akten zijn overgekomen, met uitzondering van de testamenten. Deze bevinden zich thans nog bij de rijksarchiefbewaarplaats in Arnhem.
Ordening Omdat in 2010 bleek dat zowel de wijze van beschrijven als de wijze van verpakken niet meer aan de moderne maatstaven voldeed, is het archief in 2016 omgepakt en is er een nieuwe plaatsingslijst gemaakt.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 1165 Notaris H.J.C. van Bergen Nijmegen 1921 - 1935, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".