722 Cineast J. Ivens 1911 - 1989


Hoofdcategorie 11 Families en personen
Hoofdcategorie 17 Kunst en cultuur
Subcategorie 17.7 Fotografie en film
Bereik en inhoud De hier gepresenteerde inventaris betreft de archiefstukken van het Joris Ivens archief, gedeponeerd bij de Europese Stichting Joris Ivens.
Archiefvormer Ivens, Joris (1898-1989)
Plaats Nijmegen
Periode 1911 - 1989
Aantekeningen Zoals blijkt uit zijn levensloop heeft Joris Ivens de twintigste eeuwse wereld doorkruist en gefilmd. Al vroeg was hij er zich van bewust dat zijn werk van belang kon zijn, niet alleen in de actuele strijd tegen onrecht en onderdrukking en voor een betere samenleving, maar ook voor latere generaties. Hij bewaarde daarom veel materiaal wat met zijn leven en werk te maken had met het idee dat dit van nut zou kunnen zijn voor jongere documentaristen en onderzoekers.

Gedurende zijn hele loopbaan als filmmaker heeft Joris Ivens de stukken, die bij het maken van films geproduceerd worden, bewaard. Sinds 1964 is er sprake van het zogenaamde Joris Ivens Archief, samengesteld door Joris Ivens zelf met de zeer aktieve medewerking van Jan de Vaal, toenmalig directeur van het Nederlands Filmmuseum, en Tineke de Vaal. Dit archief werd steeds verder aangevuld doordat Ivens films bleef maken. Van alle hoeken van de wereld stuurde hij materiaal naar Jan de Vaal om in het archief onder te brengen en Jan en Tineke de Vaal zorgden er zelf ook voor dat het archief steeds uitgebreider werd.
Naar de wens van Joris Ivens zelf om zijn archief bij een onafhankelijke instelling onder te brengen werd in 1990, een jaar na zijn dood, de Europese Stichting Joris Ivens opgericht met als doel het beheren, inventariseren en ontsluiten van het Joris Ivens Archief.

Tot 1995 was het Joris Ivens Archief in bewaring gegeven bij het Nederlands Filmmuseum. Nadat de Europese Stichting Joris Ivens een kantoorpand met archiefruimte had betrokken, vond de overdracht in twee fasen plaats. Het eerste deel van het Joris Ivens Archief werd in januari 1995 overgedragen, en in 1996 volgde het tweede deel.

Het Joris Ivens Archief, een depotstelling van Marceline Loridan-Ivens, is de belangrijkste verzameling van de Europese Stichting Joris Ivens. Het archief bevat dan ook een schat aan informatie.
Openbaarheid Deels openbaar
Omvang 17,375 m.
Verantwoording Kees Bakker (1998, 2001)
Toegang Inventaris van het archief van cineast J. Ivens, 1911 - 1989