80 Commissie tot Documentatie van de Bevrijding van Nijmegen 1945 - 1953


Hoofdcategorie 5 Defensie en oorlog
Subcategorie 5.4 Oorlogshandelingen
Subcategorie 5.5 Tweede Wereldoorlog
Archiefvormer Commissie tot Documentatie van de Bevrijding van Nijmegen (1946)
Periode 1945 - 1953
Omvang 1,5 m.
Medium Een hoeveelheid rapporten, verslagen, dagboeken, literatuur, etcetera, werd door de commissie bijeengebracht. Ruim 350 personen werden mondeling gehoord, en van een groot deel van deze verklaringen werden verslagen opgemaakt.
Aantekeningen x) In december 1946 voteerde de gemeente Nijmegen een bedrag tot dekking der onkosten.

N.B.
- Alle verslagen van verklaringen zijn, tenzij anders vermeld, opgemaakt door A. Timmers S.J. en A. Uijen.
- Met "Waalbrug" wordt in de inventaris steeds de verkeersbrug over de rivier de Waal bij
Nijmegen bedoeld.
- De verslagen van verklaringen zijn alfabetisch gerangschikt naar de namen der personen, die de verklaringen heben afgelegd.
Openbaarheid Deels openbaar
Verantwoording P.B.M. Sliepenbeek (1953)
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 80 Commissie tot Documentatie van de Bevrijding van Nijmegen 1945 - 1953, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".