80 Commissie tot Documentatie van de Bevrijding van Nijmegen 1945 - 1953


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Hoofdcategorie 5 Defensie en oorlog
Subcategorie 5.4 Oorlogshandelingen
Subcategorie 5.5 Tweede Wereldoorlog
Archiefvormer Commissie tot Documentatie van de Bevrijding van Nijmegen (1946)
Plaats Nijmegen
Periode 1945 - 1953
Aantekeningen x) In december 1946 voteerde de gemeente Nijmegen een bedrag tot dekking der onkosten.

N.B.
- Alle verslagen van verklaringen zijn, tenzij anders vermeld, opgemaakt door A. Timmers S.J. en A. Uijen.
- Met "Waalbrug" wordt in de inventaris steeds de verkeersbrug over de rivier de Waal bij
Nijmegen bedoeld.
- De verslagen van verklaringen zijn alfabetisch gerangschikt naar de namen der personen, die de verklaringen heben afgelegd.
Openbaarheid Deels openbaar
Omvang 1,5 m.
Verantwoording P.B.M. Sliepenbeek (1953)
Toegang Inventaris van het archief van de Documentatiecommissie Nijmegen, 1945 - 1953