1445 Stichting De Beide Weeshuizen 1979 - 1991


Hoofdcategorie 14 Welzijn en maatschappelijke zorg
Subcategorie 14.2 Jeugdzorg
Archiefvormer Stichting De Beide Weeshuizen (1979-1991)
Plaats Nijmegen (1979)
Periode 1979 - 1991
Bereik en inhoud Het archief bevat vooral jaarrekeningen en eigendomsbewijzen; voorts verslagen van vergaderingen, ingekomen en uitgaande stukken van het college van regenten; stukken betreffende de subsidiëring van in de jeugdzorg werkzame instellingen en betreffende oud-wezen.
Het archief is belang voor de geschiedenis van Nijmegen in het decennium 1980 – 1990 en met name
- de geschiedenis van de jeugdzorg;
- de sociale geschiedenis van Nijmegen;
- het financieel beleid van een voormalige instelling van weldadigheid.
Openbaarheid Openbaar
Omvang 1,75 m.
Toegang Inventaris van het archief van de Stichting De Beide Weeshuizen te Nijmegen, 1979 - 1991
Auteur: Rob Wolf
Plaats: Nijmegen