911 W.A. Princen over toneel en de geschiedenis van Nijmegen 1955 - 1995


Hoofdcategorie 17 Kunst en cultuur
Subcategorie 17.6 Theater en toneel
Archiefvormer Princen, W.A. (12/12/1924-24/6/2005)
Periode 1955 - 1995
Bereik en inhoud Gaat over toneel (voornamelijk toneelgroep Phoenix) en Nijmeegse geschiedenis (boeken en krantenknipsels). De collectie bestaat voornamelijk uit albums met foto's, videobanden en dia's. De dozen met dia's bevatten nauwelijks Nijmeegs materiaal.
Omvang 5,75 m.
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording Bureau Beheer (2003)
Verwerving Wim Princen heeft in 1993 (inv.nrs. 41-73), in 1999 (inv.nr. 74) en in 2003 (inv.nrs. 1-40) materiaal geschonken aan Het Archief Nijmegen.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 911 W.A. Princen over toneel en de geschiedenis van Nijmegen 1955 - 1995, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".