638 Verenigde Nijmeegse Stoomboot Maatschappijen 'Marbe Gelco' en voorgangers (1797) 1824 - 1967


Hoofdcategorie 8 Verkeer en vervoer
Subcategorie 8.2 Waterwegen
Subcategorie 8.5 Transport
Archiefvormer Verenigde Nijmeegse Stoomboot Maatschappijen 'Marbe Gelco' en voorgangers (1824-1987)
Periode (1797) 1824 - 1967
Bereik en inhoud De archieven bevatten notulenboeken van directies, aandeelhouders en colleges van commissarissen, en stukken betreffende oprichting, ontwikkeling en opheffing van stoombootmaatschappijen, personeel, eigendommen, financiën en de exploitatie.
Omvang 1,125 m.
Medium Papier
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording L.P.M. Hoogeveen (1974), Robert Spanings (2019)
Geschiedenis van het archief C. Vegt schonk in 1996 de bij hem berustende archieven van de Verenigde Nijmeegse Stoomboot Maatschappijen en voorgangers
Verwerving Schenking 1996
Aanvullingen 1996, 2018
Selectie Geen
Ordening L.P.M. Hoogeveen maakte in 1974 zes inventarissen van de afzonderlijke archiefvormers, waarbij de archiefstukken gedetailleerd waren beschreven. In verband met een aanvulling uit 2018 is besloten één inventaris te maken, waarbij door middel van rubrieken onderscheid is gemaakt tussen de afzonderlijke archiefvormers. Een groot aantal stukken is samengevoegd. Binnen de rubrieken zijn de archiefbeschrijvingen chronologisch geordend.
Verwante archieven In het archief van de Secretarie gemeente Nijmegen, 1810 - 1946, vindt men ook stukken betreffende de afzonderlijke stoombootmaatschappijen.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 638 Verenigde Nijmeegse Stoomboot Maatschappijen 'Marbe Gelco' en voorgangers (1797) 1824 - 1967, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".