504 Stichting Open Jongerencentrum Doornroosje Nijmegen 1968 - 1999 (2016)


Hoofdcategorie 14 Welzijn en maatschappelijke zorg
Subcategorie 14.2 Jeugdzorg
Hoofdcategorie 17 Kunst en cultuur
Subcategorie 17.2 Muziek, zang en dans
Archiefvormer Stichting Open Jongerencentrum Doornroosje Nijmegen (1968)
Periode 1968 - 1999 (2016)
Bereik en inhoud Het archief bevat stukken uit de periode 1968-1999, in een enkel geval doorlopend in 2000, alsmede 1259 posters uit 1979-2014.
Omvang 10,4375 m.
Medium 10,31 meter; papier
Openbaarheid Deels openbaar
Verantwoording Rob Meijer (2015)
Geschiedenis van het archief Het archief bestaat grotendeels uit stukken die door de diverse stafleden door de jaren heen zijn bewaard, op wisselende plekken in het gebouw en daarbuiten. In de loop der jaren is steeds meer getracht een centraal archief bij te houden, waardoor het archief over de latere periode vollediger is dan over de beginperiode.
In 1990 is het archief over de periode 1968-1989 overgebracht naar het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). In 2014 is het deel 1990-1999 overgebracht, alsmede de posters tot en met 2014.
Verwerving Schenking, 1990 en 2014
Selectie Er is ruim 2,6 meter geselecteerd voor vernietiging.
Ordening In 1990 is van het archief (1969-1989) een plaatsingslijst gemaakt. Deze plaatsingslijst was verre van volmaakt, bovendien bevatte de aanvulling (1990-1999) die in 2014 werd geschonken ook nog veel stukken uit de eerdere periode. Daarom is ervoor gekozen het gehele archief volledig opnieuw te ordenen.
Bestaan en bewaarplaats van kopieën Een deel van de foto's uit inv.nr. 293 is gescand en opgenomen in de Beeldbank van het RAN onder de nummers F85139 t/m F85142.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 504 Stichting Open Jongerencentrum Doornroosje Nijmegen 1968 - 1999 (2016), inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".