81 Commissie tot Documentatie van het Verzet in Nijmegen 1945 - 1948


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Hoofdcategorie 5 Defensie en oorlog
Subcategorie 5.5 Tweede Wereldoorlog
Archiefvormer Commissie tot Documentatie van het Verzet in Nijmegen (1946-1949)
Plaats Nijmegen, Barbarossastraat 8 (1946-1949)
Periode 1945 - 1948
Aantekeningen Daar de meeste verklaringen in elkaar grijpen is van het maken van verwijzingen afgezien.
Lijst van gebruikte afkortingen :

D.C. : Duik Centrale
F.C. : Falsificatie Centrale
G.D.N. : Geheime Dienst Nederland
K.P. : Knok Ploeg
L.K.P. : Landelijke Knok Ploeg
L.O. : Landelijke Organisatie voor Onderduikers, Landelijke duikorganisatie
O.D. : Orde Dienst
S.D. : Sicherheits Dienst
Openbaarheid Deels openbaar
Omvang 0,125 m.
Verantwoording P.B.M. Sliepenbeek (1953)
Toegang Inventaris van het archief van de Commissie tot Documentatie van het Verzet in Nijmegen, 1945-1948