1142 Stichting St. Josephscholen te Nijmegen 1877 - 1999


Hoofdcategorie 16 Onderwijs en wetenschap
Subcategorie 16.1 Basisonderwijs
Subcategorie 16.2 Algemeen voortgezet onderwijs
Bereik en inhoud Het archief van de stichting Sint Josephscholen is het archief van een schoolbestuur: stukken betreffende de dagelijkse gang van zaken op scholen (lesprogramma's, leerlingenkaarten, rapportenboekjes) zal men er niet aantreffen, wel stukken betreffende de bemoeienis van het bestuur met de afzonderlijke scholen.
Het bestuur is sinds de oprichting in 1877 gehuisvest geweest aan het Kelfkensbos. In 1944 en 1945 is dit gebied zwaar beschadigd. Hoewel enkele belangrijke series (akten en verslagen van bestuursvergaderingen) teruggaan tot de negentiende eeuw, zijn er ook enkele grote leemten, met name op financieel gebied. Het grootste deel van het archief dateert dus van na 1945.
Archiefvormer Stichting St. Josephscholen te Nijmegen (1877)
Plaats Nijmegen
Nijmegen, Kelfkensbos 38
Periode 1877 - 1999
Openbaarheid Deels openbaar
Omvang 26 m.
Verantwoording Rob Wolf (2011)
Toegang Inventaris van het archief van Stichting St. Josephscholen te Nijmegen, 1877 - 1999